Reference 2015

           
Obklady filtrů 2. stupně ÚV Monaco Slatiňany
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 3 141 000,- Kč, termín realizace: 04 - 07/2015

Skupinový vodovod Holicko
Objednatel: VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, kontaktní osoba: Jiří Prokop, tel.: +420 602 124 361
Investiční náklady: 8 213 000,- Kč, termín realizace: 03 - 10/2015

III/3222 Konárovice - homogenizace
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Dvořák, tel.: +420 602 317 498
Investiční náklady: 3 238 000,- Kč, termín realizace: 04 - 08/2015

Oprava opěrné zdi silnice III/2444 v obci Mratín, km 0,250-0,295
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Dvořák, tel.: +420 602 317 498
Investiční náklady: 3 245 000,- Kč, termín realizace: 08 - 12/2015

Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská, Pardubice - Popkovice
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Dyntar, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 11 872 000,- Kč, termín realizace: 06 - 11/2015

Horní Jelení, Nad koupalištěm - kanalizace
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Dyntar, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 4 049 000,- Kč, termín realizace: 04 - 06/2016

Pardubice, ul. Devotyho - kanalizace
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Dyntar, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 4 997 000,- Kč, termín realizace: 06 - 08/2015

Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Dyntar, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 6 146 000,- Kč, termín realizace: 05 - 12/2015

Havarijní oprava kanalizace v ul. Družstevní, Pardubice
Objednatel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Pavel Jeništa, tel.: +420 466 822 640
Investiční náklady: 1 871 000,- Kč, termín realizace: 06 - 10/2015

Vodovod Rváčov - Srní
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 1 826 000,- Kč, termín realizace: 08 - 10/2015

II/279 - průtah obcí Žďár a Doubrava
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Dvořák, tel.: +420 602 317 498
Investiční náklady: 3 629 000,- Kč, termín realizace: 09 - 11/2015

Vodovod Prachovice - Skoranov, II. etapa
Objednatel: JCZ s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, kontaktní osoba: Ing. Martin Černý, tel.: +420 566 615 654
Investiční náklady: 1 408 000,- Kč, termín realizace: 08 - 12/2015

II/126 Bykáň, most ev. č. 126-010 přes Opatovický potok
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Dvořák, tel.: +420 602 317 498
Investiční náklady: 3 249 000,- Kč, termín realizace: 09 - 12/2015

Skládka Uhy - IV. etapa, rozšíření skládky odpadů, 2. fáze výstavby (sektory 13b, 14b, 15b)
Objednatel: Pontevia Corp. a.s., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9, kontaktní osoba: Ing. Libor Vlasák, MBA, tel.: +420 266 317 207
Investiční náklady: 18 272 000,- Kč, termín realizace: 07 - 12/2015

Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická, Litomyšl
Objednatel: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, kontaktní osoba: František Zachař, tel.: +420 461 653 333
Investiční náklady: 13 852 000,- Kč, termín realizace: 10/2015 - 09/2016

Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická, Litomyšl
Objednatel: HELLAS a.s., Nekoř 337, 561 63 Nekoř, kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Bednář, tel.: +420 777 618 645
Investiční náklady: 2 444 000,- Kč, termín realizace: 10/2015 - 09/2016

Montážní středisko - Top Centrum, Rohovládova Bělá
Objednatel: Jaroslav Novák - TOP CENTRUM, Rohovládova Bělá 91, 533 43 Rohovládova Bělá, kontaktní osoba: Jaroslav Novák, tel.: +420 466 921 292
Investiční náklady: 28 833 000,- Kč, termín realizace: 07/2015 - 06/2016

Kunětice - splašková kanalizace
Objednatel: Obec Kunětice, Kunětice 58, 533 04 Kunětice, kontaktní osoba: Jana Šilarová, tel.: +420 466 931 029
Investiční náklady: 22 342 000,- Kč, termín realizace: 11/2015 - 11/2016

Kanalizace Chleby - nová stoka D1.1 a prodloužení stoky D1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, kontaktní osoba: Stanislav Bohuslav, tel.: +420 325 513 243
Investiční náklady: 933 000,- Kč, termín realizace: 10/2015 - 04/2016

ZTV Senohraby - komunikace
Objednatel: Ing. Jaroslav Mareš, Nad Stráněmi 266, 251 66 Senohraby, kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Mareš, tel.: +420 602 326 455
Investiční náklady: 968 000,- Kč, termín realizace: 10 - 11/2015

Oprava komunikace v ul. Doubravická, Ohrazenice (úsek od ul. Semtínská po ul. Arbesova)
Objednatel: Městský obvod Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 17, kontaktní osoba: Jan Habivský, tel.: +420 466 798 342
Investiční náklady: 328 000,- Kč, termín realizace: 10 - 11/2015

Oprava vodovodního řadu, Boží Dar - Hájenka
Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, kontaktní osoba: Stanislav Bohuslav, tel.: +420 325 513 243
Investiční náklady: 2 486 000,- Kč, termín realizace: 12/2015

ČOV Hlinsko - technologická rekonstrukce, III. etapa
Objednatel: Kunst spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., tel.: +420 581 699 999
Investiční náklady: 15 837 000,- Kč, termín realizace: 01 - 11/2016