Nabízené služby

Ve všech oblastech naší činnosti zajišťujeme:

Konzultace


Konzultační činnost poskytujeme potencionálním zákazníkům zdarma a provádí ji tým zkušených odborníků.

V současnosti nemá společnost Merit Bau CZ a.s. výhradní zastoupení žádného výrobce či dodavatele zařízení, proto důsledně uplatňuje zásadu, že návrh technického řešení musí respektovat pouze konkrétní potřeby a podmínky každého zákazníka.

Zpracování nabídky


V rámci této služby zpracujeme nabídku dle zadávacích podmínek zadavatele.

Převážná část nabídek je zpracovávána pro výběrová řízení organizovaná na základě zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění), případně jako veřejná zakázka malého rozsahu.

Realizace

Při přípravě a realizaci staveb uplatňují pracovníci společnosti jednotné organizační postupy, jež zajišťují kvalitní přípravu, zásobování, koordinaci a řízení stavby.

Soustředíme se především na průběžnou kontrolu časového a finančního postupu prací a kvalitu jejich provedení. Stavbyvedoucí pověření řízením jednotlivých staveb, mají v tomto směru dlouholeté zkušenosti.

Pro realizační činnost využívá společnost Merit Bau CZ a.s. vlastních kapacit z oboru stavební výroby a technologických montáží. Důraz přitom klade na jejich kvalitní materiálové a strojní vybavení, což výrazně zvyšuje kvalitu prací.

Některé části stavebních zakázek jsou realizovány ve spolupráci s našimi renomovanými dodavateli, a to především v oblasti speciálních a velkoobjemových zemních prací, zlepšování a stabilizace zemin, provádění ložných vrstev a krytů vozovek či v oblasti bezvýkopových technologií, atd.