Reference 2012

           
Třemošnice, Sportovní - U Stadionu, odlehčovací komora
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 351 000,- Kč, termín realizace: 08 - 11/2012

VDJ a ATS Licibořice - stavební rekonstrukce
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 686 000,- Kč, termín realizace: 05 - 07/2012

ČS Trpišov - čerpadla, elektro
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 722 000,- Kč, termín realizace: 09/2012

Heřmanův Městec - ul. Jonášova, vodovod a kanalizace
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 3 650 000,- Kč, termín realizace: 08 - 11/2012

ČOV Hlinsko - I. etapa rekonstrukce
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 8 985 000,- Kč, termín realizace: 09/2012 - 05/2013

Pravy - oprava příjezdové komunikace ke skladovým halám
Objednatel: Montáže Brož s.r.o., Pravy 36, 533 41 Lázně Bohdaneč, kontaktní osoba: Jiří Brož, tel.: +420 466 531 044
Investiční náklady: 351 000,- Kč, termín realizace: 04 - 05/2012

Rekonstrukce stávajících šaten mládeže
Objednatel: Hockey Club Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10, kontaktní osoba: Roman Jelínek, tel.: +420 603 888 209
Investiční náklady: 1 340 000,- Kč, termín realizace: 04 - 06/2012

Oprava zpevněných ploch a odvodňovacího žlabu před nakládacími doky
Objednatel: FOXCONN CZ s.r.o., U Zámečku 27, 532 01 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Ota Říha, tel.: +420 737 235 307
Investiční náklady: 2 800 000,- Kč, termín realizace: 04 - 07/2012

Přemístění chodníku u osobního parkoviště POLYGON
Objednatel: FOXCONN CZ s.r.o., U Zámečku 27, 532 01 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Ota Říha, tel.: +420 737 235 307
Investiční náklady: 866 000,- Kč, termín realizace: 06 - 07/2012

Poliklinika Vysočany, 2. etapa - Stavební úpravy části 3. NP Ambulance
Objednatel: Sokolovská 304 a.s., Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9, kontaktní osoba: Mgr. Daniel Šritr, tel.: +420 606 264 632
Investiční náklady: 6 704 000,- Kč, termín realizace: 06 - 09/2012

SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13 - oprava přístupové cesty
Objednatel: SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 531 69 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Ladislav Štěpánek, tel.: +420 466 614 788
Investiční náklady: 558 000,- Kč, termín realizace: 07 - 08/2012

Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice - Technická a dopravní infrastruktura - I. etapa
Objednatel: UG Land a.s., Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha 1, kontaktní osoba: Ing. Jiří Pavlát, tel.: +420 602 233 698
Investiční náklady: 5 163 000,- Kč, termín realizace: 09/2012 - 04/2013

Oprava kanalizační stoky v ul. Železničního pluku, Pardubice
Objednatel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Pavel Jeništa, tel.: +420 466 822 640
Investiční náklady: 1 893 000,- Kč, termín realizace: 07 - 11/2012

Poliklinika Vysočany, 3. etapa - Stavební úpravy části Vstup CNM
Objednatel: Sokolovská 304 a.s., Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9, kontaktní osoba: Mgr. Daniel Šritr, tel.: +420 606 264 632
Investiční náklady: 870 000,- Kč, termín realizace: 08 - 09/2012

Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV
Objednatel: SMP CZ a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, kontaktní osoba: Ing. Milan Pavlič, tel.: +420 602 760 201
Investiční náklady: 38 410 000,- Kč, termín realizace: 08/2012 - 09/2014

Skládka S-OO Žabčice, rozšíření skládky - těleso II, stavba 1, IV. etapa
Objednatel: Pontevia Corp. a.s., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9, Kontaktní osoba: Ing. Libor Vlasák, MBA, tel.: +420 266 317 207
Investiční náklady: 15 619 000,- Kč, termín realizace: 08 - 11/2012

Obytný soubor Píšťovy - Chrudim
Objednatel: LARSEN Development a.s., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha, kontaktní osoba: Ing. Václav Strnad, tel.: +420 602 631 894
Investiční náklady: 16 736 000,- Kč, termín realizace: 10/2012 - 12/2014

Obchodní centrum - Špitálské předměstí, Jihlava - zpevněné plochy a komunikace
Objednatel: PSJ a.s., Jiráskova 3960, 586 04 Jihlava, kontaktní osoba: Pavel Vondruška, tel.: +420 567 550 204
Investiční náklady: 288 000,- Kč, termín realizace: 11/2012

Obnova komunikace v Horním Jelení
Objednatel: Město Horní Jelení, Komenského náměstí 114, 533 74 Horní Jelení, kontaktní osoba: Petr Tupec, tel.: +420 466 673 120
Investiční náklady: 272 000,- Kč, termín realizace: 04/2012