Reference 2016

           
Napojení oblasti Třebosice - Starý Mateřov do kanalizace a ČOV Pardubice
Investor: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Pavel Jeništa, tel.: +420 466 822 640
Investiční náklady: 4 553 000,- Kč, Termín realizace: 04/2016 - 09/2016

Polerady - splašková kanalizace
Investor: Obec Polerady, Polerady 57, 250 63 Mratín, Kontaktní osoba: Martin Kotek, tel.: +420 326 902 281
Investiční náklady: 11 483 000,- Kč, Termín realizace: 08/2016 - 09/2017

Kunětice - Počaply - splašková kanalizace a vodovod
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Fialková, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 5 463 000,- Kč, Termín realizace: 03/2016 - 12/2016

Trpišov - splašková kanalizace
Investor: Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, Kontaktní osoba: MVDr. Ivan Jeník, tel.: +420 469 681 102
Investiční náklady: 34 982 000,- Kč, Termín realizace: 09/2016 - 06/2017

Rekonstrukce chodníku na náměstí 9. května, Rosice nad Labem
Investor: Statutární město Pardubice, Generála Svobody 198, 533 51 Rosice nad Labem, Kontaktní osoba: Vítězslav Čapek, tel.: +420 466 798 342
Investiční náklady: 445 000,- Kč, Termín realizace: 04/2016 - 05/2016

III/3323 Dvory
Investor: KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Dvořák, tel.: +420 602 317 498
Investiční náklady: 6 205 000,- Kč, Termín realizace: 09/2016 - 12/2016

III/0039 Benice
Investor: KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Dvořák, tel.: +420 602 317 498
Investiční náklady: 4 543 000,- Kč, Termín realizace: 06/2016

Odstavná plocha na p.č. 380/1 k.ú. Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. arch. Jaroslav Menšík, tel.: +420 466 046 011
Investiční náklady: 682 000,- Kč, Termín realizace: 05/2016

II/327 - Týnec n. L. - Záboří n. L.
Investor: KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Dvořák, tel.: +420 602 317 498
Investiční náklady: 1 890 000,- Kč, Termín realizace: 06/2016 - 07/2016

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místních částí Lomeček, Korotice
Investor: Obec Úmonín, Úmonín 31, 285 46 Úmonín, Kontaktní osoba: Miroslav Filip, tel.: +420 327 576 197
Investiční náklady: 21 497 000,- Kč, Termín realizace: 09/2016 - 12/2017

Základová konstrukce regálového zakladače v hale M11
Investor: FOXCONN CZ s.r.o., U Zámečku 27, 532 01 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Ota Říha, tel.: +420 737 235 307
Investiční náklady: 6 205 000,- Kč, Termín realizace: 05/2016 - 09/2016

Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, vsakovací nádrž a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy ulice
Investor: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, Kontaktní osoba: Aleš Svoboda, tel.: +420 492 105 411
Investiční náklady: 14 790 000,- Kč, Termín realizace: 06/2016 - 07/2017

Pardubice, ul. Kosmonautů - kanalizace od čp. 186 po čp. 194
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Fialková, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 5 585 000,- Kč, Termín realizace: 06/2016 - 10/2016

Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Jožky Jabůrkové u č.p. 273, Pardubice - Trnová
Investor: Statutární město Pardubice, Generála Svobody 198, 533 51 Rosice nad Labem, Kontaktní osoba: Vítězslav Čapek, tel.: +420 466 798 342
Investiční náklady: 1 185 000,- Kč, Termín realizace: 08/2016 - 09/2016

Kunětice - splašková kanalizace - přípojky
Objednatel: Obec Kunětice, Kunětice 58, 533 04 Kunětice, kontaktní osoba: Jana Šilarová, tel.: +420 466 931 029
Investiční náklady: 1 678 000,- Kč, termín realizace: 07/2016 - 11/2016

Odstranění havarijního stavu ČS Nemošice
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Fialková, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 5 001 000,- Kč, Termín realizace: 09/2016 - 02/2017

Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Fialková, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 5 799 000,- Kč, Termín realizace: 08/2016 - 09/2017

II/508 Struhařov průtah
Investor: KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Dvořák, tel.: +420 602 317 498
Investiční náklady: 4 454 000,- Kč, Termín realizace: 10/2016 - 11/2016

Pardubice, ul. Sakařova - kanalizace
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Fialková, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 24 155 000,- Kč, Termín realizace: 10/2016 - 07/2017

SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem - napojení na zdroj pitné vody
Investor: ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, Kontaktní osoba: Ing. Petr Vospěl, tel.: +420 244 403 514
Investiční náklady: 17 187 000,- Kč, Termín realizace: 02/2017 - 10/2017

Oprava kanalizačního řadu ul. Purkyňova, Nymburk
Investor: Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., tel.: +420 602 485 810
Investiční náklady: 2 392 000,- Kč, Termín realizace: 12/2016 - 04/2017