Reference 2013

           
Pardubice, ul. U Stadionu - oprava vodovodu
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Gabriela Fialková, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 3 557 000,- Kč, termín realizace: 06/2012 - 06/2013

Bratčice - splašková tlaková kanalizace - intravilán obce
Objednatel: ABK - Pardubice a.s., Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice, kontaktní osoba: Jiří Abraham, tel.: +420 466 303 623
Investiční náklady: 19 601 000,- Kč, termín realizace: 09/2012 - 11/2013

PARAMO Pardubice - U Trojice, dílčí ochranný sanační zásah
Objednatel: Pontevia Corp. a.s., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha, kontaktní osoba: Ing. Michal Drábek, MBA, tel.: +420 266 317 207
Investiční náklady: 4 858 000,- Kč, termín realizace: 01 - 12/2013

Realizace polních cest Sloupnice
Objednatel: Krajský PÚ pro Pardubický kraj, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, kontaktní osoba: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., tel.: +420 465 713 360
Investiční náklady: 5 522 000,- Kč, termín realizace: 10/2012 - 09/2013

Oprava kanalizace a vodovodu ul. Na Ležánkách, Pardubice
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Gabriela Fialková, tel.: +420 466 798 411
Investiční náklady: 4 652 000,- Kč, termín realizace: 03 - 07/2013

Podlažice - nový vrt V1-B, stavební práce
Objednatel: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, kontaktní osoba: Stanislav Matucha, tel.: +420 603 899 893
Investiční náklady: 863 000,- Kč, termín realizace: 09/2013 - 02/2014

Přeložka kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení, Praha 4 - Michle
Objednatel: Centrum Kačerov s.r.o., Na Bojišti 1470/24, 120 00 Praha 2, kontaktní osoba: Ivan Zbíral, tel.: +420 603 849 907
Investiční náklady: 2 559 000,- Kč, termín realizace: 04 - 09/2013

ČOV Seč - dešťová zdrž a kanalizační přivaděč
Objednatel: JCZ s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě, kontaktní osoba: Ing. Martin Černý, tel.: +420 566 615 654
Investiční náklady: 13 610 000,- Kč, termín realizace: 09/2013 - 09/2014

Relaxační zóna Polygon
Objednatel: FOXCONN CZ s.r.o., U Zámečku 27, 532 01 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Ota Říha, tel.: +420 737 235 307
Investiční náklady: 1 530 000,- Kč, termín realizace: 04 - 06/2013

Kanalizační a vodovodní přípojka pro areál Goldfein CZ s.r.o. Pardubice
Objednatel: Goldfein CZ s.r.o., Na Ležánkách 1624, 530 03 Pardubice, kontaktní osoba: Michal Kobera, tel.: +420 466 797 986
Investiční náklady: 429 000,- Kč, termín realizace: 05 - 09/2013

Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice - Technická a dopravní infrastruktura - I. etapa
Objednatel: UNIMEX GROUP, UIF, a.s., Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha 1, kontaktní osoba: Ing. Jiří Pavlát, tel.: +420 602 233 698
Investiční náklady: 73 255 000,- Kč, termín realizace: 04/2013 - 06/2015

Nymburk - vzduchotechnika spisovny v ulici U Staré sladovny
Objednatel: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, kontaktní osoba: Jan Pokorný, tel.: +420 325 501 203
Investiční náklady: 150 000,- Kč, termín realizace: 06/2013

Černilov - lokalita „V Čibru“ - zřízení mokřadního biocentra na pozemku p.č. 3267 v k.ú. Černilov
Objednatel: Obec Černilov, Černilov 310, 503 43 Černilov, kontaktní osoba: Ing. Stanislav Javůrek, tel.: +420 495 431 221
Investiční náklady: 2 780 000,- Kč, termín realizace: 06 - 10/2013

Odkanalizování obce Chornice
Objednatel: Obec Chornice, Jevíčská 41, 569 42 Chornice, kontaktní osoba: Jiří Smékal, tel.: +420 608 327 807
Investiční náklady: 21 731 000,- Kč, termín realizace: 07/2013 - 07/2014

Skládka Úholičky - IV. etapa - sektor č. 4.3
Objednatel: Pontevia Corp. a.s., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9, Kontaktní osoba: Ing. Libor Vlasák, MBA, tel.: +420 266 317 207
Investiční náklady: 7 637 000,- Kč, termín realizace: 09 - 12/2013

Skládka Uhy - IV. ETAPA rozšíření skládky odpadů, 1. fáze výstavby
Objednatel: Pontevia Corp. a.s., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9, Kontaktní osoba: Ing. Libor Vlasák, MBA, tel.: +420 266 317 207
Investiční náklady: 23 566 000,- Kč, termín realizace: 12/2013 - 08/2014

Tlaková kanalizace Zbožíčko - napojení na ČOV Boží Dar
Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, Bobnická 712, 288 21 Nymburk, kontaktní osoba: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., tel.: +420 325 512 396
Investiční náklady: 14 164 000,- Kč, termín realizace: 09/2013 - 09/2014

Centrum služeb Budějovická - SO-02 1. NP - Retail 2
Objednatel: Budějovická s.r.o., Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4, kontaktní osoba: Mgr. Daniel Šritr, tel.: +420 606 264 632
Investiční náklady: 3 116 000,- Kč, termín realizace: 08 - 12/2013

Havarijní oprava kanalizačního řadu v ul. Purkyňova, Nymburk
Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, Bobnická 712, 288 21 Nymburk, kontaktní osoba: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., tel.: +420 325 512 396
Investiční náklady: 1 251 000,- Kč, termín realizace: 10 - 11/2013

Bratčice - splašková tlaková kanalizace - dokončení
Objednatel: ABK - Pardubice a.s., Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice, kontaktní osoba: Jiří Abraham, tel.: +420 466 303 623
Investiční náklady: 1 632 000,- Kč, termín realizace: 10 - 11/2013